Przejdź do treści
Mixshot fotografia produktowa » Brief do fotografii produktowej – jak go napisać i dlaczego jest ważny?

Brief do fotografii produktowej – jak go napisać i dlaczego jest ważny?

Brief do fotografii produktowej – jak go napisać i dlaczego jest ważny?

Fotografia produktowa to dziedzina, która wymaga nie tylko umiejętności technicznych i artystycznych, ale także dobrej komunikacji i współpracy między klientem a fotografem. Aby osiągnąć oczekiwany efekt i uniknąć nieporozumień, bardzo pomocne jest posiadanie briefu. Brief to dokument, który podsumowuje wizję i oczekiwania klienta dla zdjęć, które chce otrzymać. Stanowi on jasny “drogowskaz” dla zespołu realizującego zlecenie i ułatwia cały proces fotograficzny. W tym artykule dowiesz się, czym jest brief, jak go napisać i dlaczego jest ważny.

brief Fotografia tablicy z kartkami, przed tablica postać mężczyzny tyłem, na tablicy brief fotograficzny

Czym jest brief?

Brief to dokument, który zawiera informacje o celu, zakresie i warunkach realizacji zlecenia fotograficznego. Brief określa, jakie zdjęcia mają być wykonane, jaki efekt klient chce uzyskać, jakie rekwizyty mają być użyte w aranżacji, jak zaawansowana ma być obróbka itd. Na tej podstawie fotograf może przygotować się do sesji, skompletować sprzęt, akcesoria, umówić modelki itp. Brief jest też podstawą do oszacowania kosztów scenografii, czasu potrzebnego na sesję i przygotowania wyceny dla konkretnego zlecenia.

Brief może dotyczyć każdego rodzaju fotografii produktowej, która jest zlecana przez klienta. Niezależnie od tego, czy zlecasz wykonanie sesji zdjęciowej produktu na białym tle, czy komercyjnej sesji reklamowej z udziałem wielu osób, makijażystów i ekipy cateringowej, posiadanie briefu może dobrze przysłużyć się Twojemu projektowi.

Brief nie należy mylić ze shot listą (lista ujęć), która jest osobnym dokumentem zawierającym numerowaną listę z odpowiadającym jej opisem zdjęć potrzebnych do danej sesji zdjęciowej. Shot lista określa typy ujęć i kadry, które mają być wykonane. Brief i shot lista idą w parze i uzupełniają się nawzajem.

Jak napisać brief?

Brief powinien być prostym i zwięzłym dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zlecenia fotograficznego. Nie musi być to formalny raport ani długi esej. Wystarczy kilka stron lub nawet kilka akapitów tekstu. Ważne jest jednak, aby brief był jasny i jednoznaczny oraz odpowiadał na podstawowe pytania:

  • Kim jesteś? Przedstaw się i opisz swoją działalność lub markę. Podaj swoje dane kontaktowe i osobę odpowiedzialną za projekt.
  • Co chcesz osiągnąć? Określ cel i zakres zlecenia fotograficznego. Napisz, do czego będą służyły zdjęcia (np. strona internetowa, katalog, reklama) i jaka jest ich docelowa grupa odbiorców. Zdefiniuj swój przekaz marketingowy i komunikat jaki chcesz przekazać za pomocą zdjęć.
  • Jak chcesz to osiągnąć? Opisz swoją wizję i oczekiwania dotyczące zdjęć produktowych. Napisz, jak mają wyglądać produkty na zdjęciach (np. kolorystyka, stylizacja, kompozycja) i jak mają być oświetlone (np. naturalne światło, sztuczne światło, cienie, odbicia). Podaj też swoje preferencje dotyczące formatu, rozdzielczości i obróbki zdjęć (np. retusz, korekta kolorów, dodawanie logo). Możesz dołączyć przykładowe zdjęcia lub rysunki, które ilustrują Twój pomysł.
  • Kiedy i gdzie chcesz to osiągnąć? Podaj termin i miejsce realizacji zlecenia fotograficznego. Napisz, czy sesja ma odbyć się w studio fotograficznym, w Twojej siedzibie lub w innym miejscu. Zaznacz też, czy potrzebujesz dodatkowych usług lub osób do współpracy (np. modelki, makijażystki, styliści). Określ też sposób dostarczenia gotowych zdjęć (np. e-mail, pendrive, serwer FTP) i formę płatności.
  • Jakie są Twoje ograniczenia? Wymień wszystkie czynniki, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zlecenia fotograficznego. Napisz o swoim budżecie i warunkach umowy. Zaznacz też, czy masz jakieś specjalne wymagania lub oczekiwania dotyczące praw autorskich i wykorzystania zdjęć.

Dlaczego brief jest ważny?

Brief jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga zdefiniować cel i zakres zlecenia fotograficznego oraz ujednolicić wizję klienta i fotografa. Po drugie, ułatwia przygotowanie się do sesji i zaplanowanie wszystkich niezbędnych elementów. Po trzecie, stanowi podstawę do oszacowania kosztów i czasu realizacji zlecenia oraz przygotowania wyceny i umowy. Po czwarte, zapobiega nieporozumieniom i konfliktom oraz gwarantuje satysfakcję obu stron.

Podsumowanie

Brief to dokument, który podsumowuje wizję i oczekiwania klienta dla zdjęć produktowych, które chce otrzymać. Brief zawiera informacje o celu, zakresie i warunkach realizacji zlecenia fotograficznego oraz określa efekt jaki klient chce uzyskać. Brief powinien być prostym i zwięzłym dokumentem, który odpowiada na podstawowe pytania: kim jesteś? co chcesz osiągnąć? jak chcesz to osiągnąć? kiedy i gdzie chcesz to osiągnąć? jakie są Twoje ograniczenia? Brief jest ważny, ponieważ pomaga zdefiniować cel i zakres zlecenia fotograficznego oraz ujednolicić wizję klienta i fotografa. Ułatwia też przygotowanie się do sesji i zaplanowanie wszystkich niezbędnych elementów. Stanowi też podstawę do oszacowania kosztów i czasu realizacji zlecenia oraz przygotowania wyceny i umowy. Zapobiega też nieporozumieniom i konfliktom oraz gwarantuje satysfakcję obu stron.